Archive for the ‘Sweca Ida Sang Hyang Widhi’ Category

Sweca Ida Sang Hyang Widhi

Sang Hyang Widhi madruwe aji

Prasida ngukuhang Bhuwana Agung lan Bhuwana Alit

Sang Hyang Widhi ngicenin subha lan asubha karma

Mangda iraga prasida acep ring Ida

Sang Hyang Widhi ngicenin iraga manah

Mangda prasida wiweka sane becik lan tan becik, sampunang meboya

Ngiring iraga sareng sami

Sembahyang ring Ida lan prasida magenah ring jalan sane lurus

Sapa sira sane manut

Nika sampun sane patut

Sampunang iraga nuut sane tan patut

Dohang ragane saking narkoba lan nuuting kama

Ngiring acepang ragane antuk Ida Hyang Widhi Wasa

Iklan